เวียดนาม – globthailand.com

เวียดนาม Tag

โอกาสทางเทคโนโลยีและการแปรรูปการเกษตรของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม

                     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานกงสุลใหญ่ไทยในนครโฮจิมินห์ได้นําคณะผู้ประกอบการไทยด้านเทคโนโลยี และการแปรรูปการเกษตร จํานวน 16 บริษัท ประกอบด้วยผู้ประกอบการเครื่องจักรการเกษตรด้านการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

ผักและผลไม้จากไทยและจีนยังคงเป็นที่นิยมของชาวเวียดนาม

            สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานสถานการณ์การค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย – เวียดนาม ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 ว่า เวียดนามยังคงนําเข้าผักและผลไม้จากไทยและจีนในปริมาณ ค่อนข้างมาก โดยใน 5 เดือนแรกของปี 2561 เวียดนามนําเข้าสินค้าดังกล่าว 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รู้จักกฎหมายการค้าใหม่ สำหรับบริษัทต่างชาติในเวียดนาม

            ในปี 2560 นั้น เวียดนามมีมูลค่าการควบรวมกิจการจากต่างชาติในอุตสาหกรรมการบริโภคและค้าปลีกสูงถึง 392,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สอดคล้องกับมูลค่ารวมในภาคการค้าปลีกของเวียดนามที่สูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ในขณะนี้มีผู้เล่นสำคัญในตลาดค้าปลีกทั้งบริษัทเวียดนามและต่างชาติ อาทิ ร้าน Circle K จากสหรัฐอเมริกา

เวียดนามเปิดท่าเรือแห่งใหม่ทางภาคเหนือ

            เวียดนามจะเปิดท่าเรือน้ำลึก Lach Huyen ท่าเรือแห่งใหม่ที่นครไฮฟองในเดือน พ.ค. 2561 ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงทางทะเลที่สําคัญในภาคเหนือของเวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้เวียดนามมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลกมากขึ้น

ราคาเนื้อสุกรและปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรไปต่างประเทศของเวียดนามฟื้นตัว

            ราคาเนื้อสุกรของเวียดนามในปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้ของเวียดนามเริ่มฟื้นตัว จาก 27,000 ด่ง (ประมาณ 45 บาท) /กิโลกรัม เป็น 35,000 ด่ง (ประมาณ 55 บาท)/กิโลกรัม และปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรไปต่างประเทศ

เวียดนามขึ้นแท่นผู้ส่งออกรองเท้ารายใหญ่อันดับ 2 ของโลก

             สื่อท้องถิ่นเวียดนาม รายงานว่า เวียดนามเป็นผู้ส่งออกรองเท้ารายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในปี 2560 เวียดนามส่งออกรองเท้าทุกชนิดรวม 1,020 ล้านคู่ และถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 2 จากกลุ่ม 10 ประเทศ

นครโฮจิมินห์ตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครโฮจิมินห์วางแผนตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

APEC 2017 สร้างความหวังใหม่กับ SMEs ในเวียดนาม

                    การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แฟซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) จากความร่วมมือของผู้นำเศรษฐกิจ 21 เขตเศรษฐกิจ

ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ในนครโฮจิมินห์ยินดีรับเงินสกุล Bitcoin แม้มีคำเตือนจากภาครัฐ

                  นาย Nguyen Hoang Minh รองผู้อำนวยการธนาคารแห่งชาติ สาขานครโฮจิมินห์ กล่าวว่า การใช้เงินสกุล Bitcoin ในเวียดนามยังขัดต่อข้อกฎหมายการชำระหนี้เพื่อซื้อสินค้าภายในประเทศเวียดนาม

การค้าเวียดนาม – เกาหลีใต้อาจสูงถึงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2563

           ภายหลัง 25 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับเกาหลีใต้ ทั้ง 2 ประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์ในทุกสาขา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุน