เวียดนาม – globthailand.com

เวียดนาม Tag

เวียดนามเปิดท่าเรือแห่งใหม่ทางภาคเหนือ

            เวียดนามจะเปิดท่าเรือน้ำลึก Lach Huyen ท่าเรือแห่งใหม่ที่นครไฮฟองในเดือน พ.ค. 2561 ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงทางทะเลที่สําคัญในภาคเหนือของเวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้เวียดนามมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลกมากขึ้น

ราคาเนื้อสุกรและปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรไปต่างประเทศของเวียดนามฟื้นตัว

            ราคาเนื้อสุกรของเวียดนามในปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้ของเวียดนามเริ่มฟื้นตัว จาก 27,000 ด่ง (ประมาณ 45 บาท) /กิโลกรัม เป็น 35,000 ด่ง (ประมาณ 55 บาท)/กิโลกรัม และปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรไปต่างประเทศ

เวียดนามขึ้นแท่นผู้ส่งออกรองเท้ารายใหญ่อันดับ 2 ของโลก

             สื่อท้องถิ่นเวียดนาม รายงานว่า เวียดนามเป็นผู้ส่งออกรองเท้ารายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในปี 2560 เวียดนามส่งออกรองเท้าทุกชนิดรวม 1,020 ล้านคู่ และถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 2 จากกลุ่ม 10 ประเทศ

นครโฮจิมินห์ตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครโฮจิมินห์วางแผนตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

APEC 2017 สร้างความหวังใหม่กับ SMEs ในเวียดนาม

                    การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แฟซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) จากความร่วมมือของผู้นำเศรษฐกิจ 21 เขตเศรษฐกิจ

ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ในนครโฮจิมินห์ยินดีรับเงินสกุล Bitcoin แม้มีคำเตือนจากภาครัฐ

                  นาย Nguyen Hoang Minh รองผู้อำนวยการธนาคารแห่งชาติ สาขานครโฮจิมินห์ กล่าวว่า การใช้เงินสกุล Bitcoin ในเวียดนามยังขัดต่อข้อกฎหมายการชำระหนี้เพื่อซื้อสินค้าภายในประเทศเวียดนาม

การค้าเวียดนาม – เกาหลีใต้อาจสูงถึงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2563

           ภายหลัง 25 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับเกาหลีใต้ ทั้ง 2 ประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์ในทุกสาขา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ร่วมมือกับ Supermarket ข้ามชาติ จัดงานแสดงสินค้าเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการส่งออกในตลาดค้าปลีกต่างแดน

            กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เวียดนาม (Ministry of Industry and Trade – MOIT) ร่วมมือกับเครือข่ายบริษัท Supermarket ข้ามชาติ เช่น เครือข่าย Casino ของฝรั่งเศส (ซึ่งขายกิจการให้นักลงทุนไทยแล้ว) Metro Cash & Carry ของเยอรมนี

เวียดนามและออสเตรเลียยกระดับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี

          เวียดนามมีนโยบายยกระดับความสัมพันธ์กับออสเตรเลียสู่ระดับแน่นแฟ้นที่สุด ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ธุรกิจสปาในเวียดนามกับโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้

           เวียดนามหนึ่งในประเทศภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง อัตราการขยายตัวร้อยละ 6-7 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น