ธนาคารแห่งฟิลิปปินส์ออกประกาศเตือนการใช้สกุลเงินเสมือนจริง และออกมาตรการกำกับดูแลการโอนเงินเสมือนจริง – globthailand.com

ธนาคารแห่งฟิลิปปินส์ออกประกาศเตือนการใช้สกุลเงินเสมือนจริง และออกมาตรการกำกับดูแลการโอนเงินเสมือนจริง

Apr 11 2018

ธนาคารแห่งฟิลิปปินส์ออกประกาศเตือนการใช้สกุลเงินเสมือนจริง และออกมาตรการกำกับดูแลการโอนเงินเสมือนจริง

            จากความนิยมใช้สกุลเงินเสมือนจริงของชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศที่โอนเงินจากต่างประเทศมาถึงผู้รับปลายทางในฟิลิปปินส์ โดยผู้รับปลายทางสามารถติดต่อขอรับเงินโอนได้ที่ศูนย์รับโอนเงินภายใน 1 วันทำการ ซึ่งรวดเร็วกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ล่าสุด ธนาคารแห่งฟิลิปปินส์ (Banko Sentral ng Pilipinas – BSP) ได้ออกประกาศเตือนนักลงทุนที่ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงว่า การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงอยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของ BSP จึงไม่มีกฎระเบียบการคุ้มครองผู้บริโภคหากเกิดความเสียหายทางเงิน รวมทั้งไม่มีหลักประกันเสถียรภาพของค่าเงินดังกล่าว
            อย่างไรก็ตาม BSP ได้กำหนดให้ธุรกิจแลกเงิน/โอนเงินที่รับแลกเงิน/โอนเงินสกุลเสมือนจริง ต้องลงทะเบียนเป็นบริษัท Remittance and Transfer Companies (RTC) กับ BSP เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการฟอกเงิน โดยปัจจุบัน มีบริษัทที่ลงทะเบียนเป็น RTC แล้วจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท BETUR INC และ (2) บริษัท REBITTANCE INC แต่ไม่ปรากฎว่า buybitcoin.ph ได้มาลงทะเบียนกับ BSP
            อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ กำลังอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและการระดมเงินทุนด้วยการออกเงินดิจิตอล (Initial Coin Offerings – ICOs) และจะดำเนินการร่วมกับ BSP ในการออกกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งตั้งเป้าจะให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 นี้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
Share Post