รัฐบาลอินโดนีเซียออกมาตรการอำนวยความสะดวกการขออนุญาตทำงานของคนต่างชาติ – globthailand.com

รัฐบาลอินโดนีเซียออกมาตรการอำนวยความสะดวกการขออนุญาตทำงานของคนต่างชาติ

Mar 14 2018

รัฐบาลอินโดนีเซียออกมาตรการอำนวยความสะดวกการขออนุญาตทำงานของคนต่างชาติ

            รัฐบาลอินโดนีเซียออกมาตรการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารขออนุญาตทำงานของคนต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนต่างชาติในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะสาขาการศึกษา นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับรัฐบาลเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อดึงดูดบุคลากรด้านการศึกษาเข้ามาสู่โรงเรียนอาชีวศึกษาภายในประเทศ และยังได้เชิญให้มหาวิทยาลัยต่างชาติชั้นนำ เช่น Cambridge และ Imperial College ของสหราชอาณาจักร รวมถึง Monash ของออสเตรเลีย เข้ามาเปิดวิทยาเขต (Campus) ในประเทศ
            ทั้งนี้ มาตรการในรูปแบบใหม่จะใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วย ซึ่งข้อมูลของคนต่างชาติจะถูกเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงแรงงานและด่านตรวจคนเข้าเมืองในคราวเดียวกันเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในอดีต
            อนึ่ง ในปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในอินโดนีเซียประมาณ 126,000 คน โดยสัญชาติที่มีมากที่สุด ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ
Share Post