ยอดส่งออกสิ่งทอเวียดนามไตรมาสแรกปี 2561 ทะลุเป้า – globthailand.com

ยอดส่งออกสิ่งทอเวียดนามไตรมาสแรกปี 2561 ทะลุเป้า

May 16 2018

ยอดส่งออกสิ่งทอเวียดนามไตรมาสแรกปี 2561 ทะลุเป้า

           รายงานของกรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ตัวเลขการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2561 มีมูลค่ารวม 7,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการลงนามข้อตกลงความครอบคลุม และก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) และความพยายามในการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังจีน
           โดยในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกา มีมูลค่ารวม 3,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ซึ่งนับเป็นสถิติที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2558 และคาดการณ์ว่า ในปี 2561 มูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามไปยังสหรัฐมีแนวโน้มว่าจะสูงถึงประมาณ 13,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่
           1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2560 สหรัฐอเมริกานําเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากเวียดนามประมาณ 25,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2559
           2. ความตึงเครียดทางการค้าของสหรัฐอเมริกากับจีนที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2561 ส่งผลต่อภาคสิ่งทอโลกในปี 2561 ซึ่งหากสหรัฐอเมริการะงับการนําเข้าเสื้อผ้าและสิ่งทอจากจีน จะส่งผลให้เวียดนามสามารถส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังตลาดโลกได้มากขึ้น
           นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามไปยังตลาดหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 27 ร้อยละ 22.3 และร้อยละ 26 คิดเป็นมูลค่ารวม 958 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 896 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 832 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ ขณะที่การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นอีกตลาดสําคัญก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 1 ด้วยมูลค่ารวม1,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
           จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการส่งออกร้อยละ 10 เป็นมูลค่า 34,300ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2563 นอกจากนี้ สมาคมผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามยังเตรียมเร่งส่งเสริมการค้าทั้งในตลาดภายประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ และให้คําแนะนําแก่รัฐเกี่ยวกับกลไกและนโยบายในการขจัดอุปสรรคของธุรกิจสิ่งทอในท้องถิ่นร่วมด้วย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
Share Post