การลงทุนโดยตรงของเวียดนามไปกลุ่มประเทศสปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง – globthailand.com

การลงทุนโดยตรงของเวียดนามไปกลุ่มประเทศสปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Feb 13 2018

การลงทุนโดยตรงของเวียดนามไปกลุ่มประเทศสปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

              VietnamNet สื่อออนไลน์ของเวียดนามรายงานว่า การลงทุนของเวียดนามในลาว กัมพูชา และเมียนมา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแล้วกว่า 1 พันโครงการ มูลค่าประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวียดนาม มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำ และมีการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันอยู่สม่ำเสมอ
              การลงทุนส่วนใหญ่ของเวียดนามมุ่งเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร โทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร โดยสำหรับ สปป.ลาว เวียดนามได้เข้าไปลงทุนสูงสุดเป็นอันดับ 1 จนถึงปลายเดือนกันยายน 2559 มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนสำหรับกัมพูชา เวียดนามเป็นผู้ลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับ 5 รองจากจีน ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีมูลค่ารวม 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสำหรับเมียนมา เวียดนามเป็นผู้ลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับ 10 ของประเทศ มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 695 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
              อย่างไรก็ตาม การลงทุนของเวียดนามในกลุ่มประเทศเหล่านี้กำลังต้องประสบกับความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากลาว กัมพูชาและเมียนมากำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติจากอาเซียน +3 โดยเฉพาะจากจีน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
Share Post