ไต้หวันปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนและรายชั่วโมง – globthailand.com

ไต้หวันปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนและรายชั่วโมง

Sep 12 2017

ไต้หวันปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนและรายชั่วโมง

        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าจ่างขั้นต่ำของไต้หวันซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐและนักวิชาการ จำนวน 21 คน ได้ร่วมพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของปี 2561 ซึ่งที่ประชุมมีการอภิปรายและถกเถียงกันอย่างดุเดือดนานกว่า 6 ชั่วโมง ในที่สุดได้ตกลงกันที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนจากปัจจุบัน 21,009 ดอลลาร์ไต้หวัน เป็น 22,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ปรับเพิ่ม 991 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.72 ส่วนค่าจ้างรายชั่วโมงปัจจุบัน ชั่วโมงละ 133 ดอลลาร์ไต้หวัน ปรับเพิ่มเป็น 140 ดอลลาร์ไต้หวัน ทั้งนี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

        ทั้งนี้ เนื่องจากสหภาพแรงงานไต้หวันได้เรียกร้องให้ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเดือนละ 27,711 ดอลลาร์ไต้หวัน ผลจากการพิจารณาดังกล่าวจึงทำให้สหภาพแรงงานแห่งชาติไต้หวันไม่พอใจและย้ำว่าการปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อยนี้ไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายลูกจ้างเรียกร้อง ทำให้ผู้ใช้แรงงานยังคงต้องดิ้นรนภายใต้สภาพแห่งความอดอยากแร้นแค้น พร้อมกันนี้ ยังได้เรียกร้องให้การพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำในอนาคตควรระบุเป็นตัวกฎหมายที่ชัดเจน มิใช่เป็นการเจรจาต่อรองกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง โดยมีตัวแทนรัฐบาลเป็นกรรมการดั่งเช่นในปัจจุบัน ส่วนทางด้านกลุ่มองค์กรนายจ้างในไต้หวันก็แสดงความไม่พอใจเช่นเดียวกันว่า การแก้ไขกฎหมายแรงงานให้มีวันหยุด 1 วัน และวันพักผ่อน 1 วันต่อสัปดาห์ สร้างความวุ่นวายให้นายจ้างพอสมควรอยู่แล้ว และยังมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอีก ทำให้ต้นทุนของนายจ้างเพิ่มเป็นทวีคูณ ไม่เพียงแต่บีบให้นายจ้างไม่มีทางอยู่รอดเท่านั้น หากยังเป็นการลดความความต้องการในการลงทุนในไต้หวันของทั้งทุนต่างชาติและท้องถิ่นด้วย

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

 

 

Share Post