SMEs – globthailand.com

SMEs Tag

APEC 2017 สร้างความหวังใหม่กับ SMEs ในเวียดนาม

                    การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แฟซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) จากความร่วมมือของผู้นำเศรษฐกิจ 21 เขตเศรษฐกิจ

ศึกษาโอกาส Startup และ SME ไทยในฮ่องกง

           สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้ดำเนินโครงการนำคณะผู้แทนไทย นำโดยนายอัครพงษ์ ศรีสุพรรณดิฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ADB คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของบรูไนจะขยายตัวเพิ่มเป็น 2.5% ในปี 2560

         ADB (Asian Development Bank) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของบรูไนจะขยายตัวเพิ่มเป็นร้อยละ 2.5 ในปี 2560 ภายหลังประสบปัญหาภาวะหนี้เสียและเศรษฐกิจหดตัว

ลาว เอาจริงปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และ SMEs

          สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว (สกอ.) ประชุมเดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8 ดึงนักลงทุนภายใน

เคนยายกเครื่องกฎหมายลงทุน เอาใจนักลงทุนต่างชาติ

ไม่เพียงแต่รัฐบาลไทยเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุน และขีดความสามารถใน การแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

ซานตงออกนโยบายลดภาระของผู้ประกอบการ SMEs

เมื่อเร็วๆ นี้ทางมณฑลซานตงได้ออกนโยบายช่วยลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง