นาโนเทคโนโลยี – globthailand.com

นาโนเทคโนโลยี Tag

นาโนเทคโนโลยี…โอกาสดีๆ ที่ “เช็ก”

          หนึ่งใน keyword ที่เราได้ยินกันจนติดหูว่าเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ ก็คือคำว่า “นาโนเทคโนโลยี” คำที่ใช้เรียกเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัย