ชีวิตประจำวันจากโลกอนาคตในนอร์เวย์ ตอนที่ 1 – globthailand.com

ชีวิตประจำวันจากโลกอนาคตในนอร์เวย์ ตอนที่ 1

Mar 12 2018

ชีวิตประจำวันจากโลกอนาคตในนอร์เวย์ ตอนที่ 1

                สำหรับชาวไทยเมื่อพูดถึงประเทศนอร์เวย์หลายคนคงจะนึกถึง ปลาแซลมอน นึกถึงแสงเหนือ นึกถึงประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก แต่ใครจะทราบบ้างว่ามีอีกด้านหนึ่งที่นอร์เวย์ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้นำของโลก นั้นก็คือการผลักดันการใช้รถยนไฟฟ้าที่เรียกว่า Electrical Vehicles หรือเรียกย่อๆว่า EV นอร์เวย์เค้าประสบความสำเร็จได้อย่างไร และประเทศไทยเรามีโอกาสที่จะทำตามได้มั้ย เรามาร่วมกันหาคำตอบกันครับ

ความสำเร็จในการผลักดันการใช้ EV ของนอร์เวย์: การผลักดันอนาคตให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน

                แม้ว่าแนวโน้มเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจ ซึ่ง EV ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในคำตอบสำหรับปัญหานี้ โดยจากรายงานของสถาบัน HSBC Global Research เมื่อเดือน ก.ค. ค.ศ. 2016 คาดการณ์ว่า EV จะมีสัดส่วนยอดขายสูงถึงร้อยละ 35 ของยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในปี 2040 แต่ถ้ามองในสภาพการณ์ปัจจุบันในตลาดรถยนต์ทั่วโลก EV ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของอนาคตอันห่างไกล เมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ในปัจจุบันทั่วทั้งโลกมีรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (light-duty vehicles) ที่เป็นแบบ EV เพียงร้อยละ 0.2 จากปริมาณที่หมุนเวียนทั้งหมด ในปี ค.ศ. 2015 ยอดขาย EV ทั่วโลกมีน้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด แต่อนาคตของการใช้ EV ในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวางได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันในนอร์เวย์

              ข้อมูลสถิติจำนวน EV ของนอร์เวย์เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ

              1.  4 ประเทศแรกในโลกที่มีจำนวน EV มากกว่า 100,000 คัน

ประเทศ จำนวนประชาการ
1. จีน ประมาณ 1,350 ล้านคน
2. สหรัฐอเมริกา ประมาณ 315 ล้านคน
3. ญี่ปุ่น ประมาณ 128 ล้านคน
4. นอร์เวย์ ประมาณ 5.2 ล้านคน

              2.จำนวน EV ที่ลงทะเบียนรถยนต์ใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป

              (ข้อมูลจาก information provider IHS จาก 3 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2016)

ประเทศ ร้อยละของ EV เทียบกับรถยนต์ที่ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด
1. นอร์เวย์ 24.4
2. เนเธอร์แลนด์ 1.8
3. ฝรั่งเศส 1.5
4. สหราชอาณาจักร 1.3
5. เยอรมนี 0.7

              ทั้งนี้ จากตารางทั้งสองจะเห็นว่า นอร์เวย์มีสัดส่วนการใช้ EV ที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอย่างมี นัยสำคัญ โดยจากรายงานของ The Norwegian EV Association ในปี ค.ศ. 2017 มี EV ในนอร์เวย์ประมาณ 200,000 คัน โดยมากกว่าร้อยละ 50 ของรถยนต์ที่ขายในออสโลในปี ค.ศ. 2017 เป็น EV

              นอกจากนี้ นอร์เวย์ยังเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของ Tesla เมื่อนับตามจำนวนที่ขายได้ และนอร์เวย์ยังประสบความสำเร็จในการทำตามเป้าหมายที่ต้องการที่จะมีรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษเลย (zero-emission vehicles) อยู่ในถนนจำนวน 50,000 คัน ได้เมื่อเดือน เม.ย. ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการถึงเป้าก่อนเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ พรรค Fremskrittspartiet หรือ พรรค Progress Party ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายที่จะผลักดันกฎหมายห้ามการขายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซลทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2025 ซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะยังไม่ผ่าน แต่การกำหนดนโยบายเช่นนี้ เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์และความก้าวหน้าของนอร์เวย์ที่ยากที่ประเทศอื่นๆ จะตามได้ทันในเรื่อง EV ซึ่งความสำเร็จที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการวางนโยบายที่มีวิสัยทัศน์และต่อเนื่องของรัฐบาลนอร์เวย์มามากกว่าสองทศวรรษ

              ในตอนหน้า เรามาติดตามกันว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการผลักดันการใช้ EV ในนอร์เวย์กันนะครับ

 

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

Share Post