การนำเข้ายานยนต์ผิดกฎหมายในเมียนมา – globthailand.com

การนำเข้ายานยนต์ผิดกฎหมายในเมียนมา

Jan 23 2018

การนำเข้ายานยนต์ผิดกฎหมายในเมียนมา

             ปัจจุบัน ทางการเมียนมากำลังประสบปัญหาการลักลอบนำเข้ารถผิดกฎหมายซึ่งถูกนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย และก่ออาชญากรรมเป็นจำนวนมาก รัฐบาลเมียนมาโดยกระทรวงพาณิชย์เมียนมา จึงได้มีมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ดังนี้

  1. อนุญาตให้นำเข้ายานยนต์ผ่านชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม
    การลักลอบนำเข้ายานยนต์จากประเทศที่สามผ่านสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยถือเป็น การนำเข้าผ่านเส้นทางที่ผิดกฎหมาย (illegal border routes) โดยกระทรวงพาณิชย์เมียนมาอนุญาตให้นำเข้ายานยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาผ่านทางทะเล (seaborne trade)
  2. รถยนต์ที่ถูกนำเข้าอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางชายแดนที่ไม่เป็นทางการ (unofficial border channels) ถือเป็นรถยนต์ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในประเทศ ซึ่งจงใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
  3. กระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้ออกประกาศประเภทยานยนต์ (type) รวมทั้งรุ่นและปีที่ผลิต (model year) ของยานยนต์ที่ผลิตในไทยและจีนที่สามารถนำเข้าเมียนมาอย่างถูกต้องผ่านด่านการค้าชายแดนแล้ว
  4. การนำเข้ายานยนต์ที่ผลิตใหม่ ซึ่งผลิตในจีนและไทยจะต้องยื่นเอกสารแหล่งกำเนิดสินค้า (Country Origin Certification – CO) ประกอบการขออนุญาตนำเข้าเมียนมา
  5. การนำเข้ายานยนต์มือสองที่ผ่านการปรับปรุงใหม่ (reconditioned motor vehicles) จะต้องยื่นเอกสารรับรองการส่งออก (Export Certificate) ประกอบการขออนุญาตนำเข้า
    เมียนมา
  6. ยานยนต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ผลิตในจีนและไทย ซึ่งนำเข้ามาโดยใช้ไทยหรือจีนเป็นทางผ่าน จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเมียนมา    

 

 

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

 

 

Share Post