มาเลเซียเปิดประมูลระบบสายส่งไฟฟ้าวงจรคู่ – globthailand.com

มาเลเซียเปิดประมูลระบบสายส่งไฟฟ้าวงจรคู่

Aug 31 2017

มาเลเซียเปิดประมูลระบบสายส่งไฟฟ้าวงจรคู่

          เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมการประมูลและการไฟฟ้า ด้วยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เกี่ยวกับงาน เปิดประมูลระบบสายส่งไฟฟ้าวงจรคู่ (Double Circuit Transmission) จัดโดย การไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenega Nasional Berhad: TNB) โดยการประมูลนี้เปิดให้บริษัทต่างชาติในลักษรณะการร่วมทันกับบริษัทท้องถิ่นของมาเลเซียสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ซึ่งกำหนดการปิดรับสมัครการประมูลในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น 

การประมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

  1.  สายส่ง ๕๐๐ กิโลโวลต์ ระหว่างสถานี Bentong South กับ Lenggeng
  2. สายส่ง ๒๗๕ กิโลโวลต์ ระหว่างสถานี Lenggeng กับ Mehkota Cheras 

          สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.tnb.com.my/doing-business-with-tnb/suppliers/tender-notice/tender-notice-short/?tender=tnbt-808617&type=short 

          และสามารถซื้อเอกสารการประมูลราคา 10,600 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 82,427 บาท (1 ริงกิตมาเลเซีย เท่ากับ 7.78 บาท) ได้ที่ Office of the General ManagerProcurement & Supply Chain (P&SC) Hub 2 Unit,P&SC Hub Function Department,P&SC Division,Level 3, Transmission Building, TNB,No. 129, Jalan Bangsar,59200 Kuala Lumpur 

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

Share Post