คณะผู้แทนไทยบุกอินเดียพัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน – globthailand.com

คณะผู้แทนไทยบุกอินเดียพัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน

Mar 06 2018

คณะผู้แทนไทยบุกอินเดียพัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน

            เมื่อวันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเยือนอินเดียเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน ณ เมืองมุมไบ ประกอบด้วยผู้แทนจาก 1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 2) กระทรวงพาณิชย์ 3) สมาคมธนาคารไทย 4) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5) สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย 6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 7) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 9) หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 17 ราย โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตประจำกรุงนิวเดลี ตลอดจนนายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมโครงการ ฯ ด้วย

            คณะได้พบหารือและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศอินเดียหลายหน่วยงาน ได้แก่ (1) ธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India) (2) สมาคมธนาคารอินเดีย (Indian Banks’ Association) (3) The Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) (4) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งอินเดีย (EXIM Bank of India) (5) Securities and Exchange Board of India (SEBI) (6) National Stock Exchange (NSE) (7) บริษัท TATA Consultancy Services (TCS) (8) National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) และ (9) บริษัท Paytm

          การเดินทางในครั้งนี้เปิดโอกาสให้คณะผู้แทนได้รับทราบข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเงินของอินเดีย ซึ่งประเทศไทยอาจนำแนวปฏิบัติเหล่านี้ของประเทศอินเดียมาประยุกต์ใช้ได้ อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชีวภาพ Aadhaar เพื่อใช้ยืนยันตัวตนผ่านลายนิ้วมือและม่านตาในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งช่วยส่งเสริมและขยายโอกาสในการลงทุนด้านเทคโนโลยีการเงิน (Fintech) เพื่อพัฒนาธุรกิจทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ บนพื้นฐานของฐานข้อมูลดังกล่าว  และมาตรการ Demonetization ของอินเดีย ซึ่งได้รับการยอมรับกันเป็นวงกว้างว่า ส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบดิจิทัลในภาคการเงิน

            การนำคณะผู้แทนไทยเดินทางเยือนอินเดียเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน ณ ประเทศอินเดีย เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานการทูตเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดยอินเดียเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้งทำเลที่ตั้งของทั้งสองประเทศ ต่างก็เป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้/อาเซียนให้กันและกัน การนำคณะผู้แทนไทยไปพบหารือกับหน่วยงานอินเดียในครั้งนี้จึงได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้แทนหน่วยงานทั้งสองฝ่าย และมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับทวิภาคีที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคต

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กระทวงการต่างประต่างประเทศ

Share Post