อินเดียเตรียมจัดทำข้อเสนอ 69 ประการ เพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับอาเซียน – globthailand.com

อินเดียเตรียมจัดทำข้อเสนอ 69 ประการ เพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับอาเซียน

Sep 13 2017

อินเดียเตรียมจัดทำข้อเสนอ 69 ประการ เพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับอาเซียน

          คณะกรรมาธิการของรัฐสภาอินเดียได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะ 69 ประการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้ากับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ทั้งนี้คณะกรรมาธิการดังกล่าวประกอบไปด้วยสมาชิกรัฐสภาจำนวนกว่า 31 คน ซึ่งประกอบไปด้วยอดีตรัฐมนตรีสองคน คือ นาย Kamal Nath และนาย Kapil Sibal และประธานกรรมาธิการ คือ นาย Bhupendra Yadav ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกรัฐสภาของพรรค BJP

          รายงานฉบับนี้ได้ถูกส่งไปยังรัฐบาลในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยระบุว่า อินเดียควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดอาเซียนของสินค้าอินเดีย ซึ่งอินเดียมีความได้เปรียบในหลายผลิตภัณฑ์สินค้า อาทิ เครื่องหนังและยา การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้ดุลการค้าของอินเดียกับอาเซียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

          คณะกรรมาธิการได้เสนอข้อเสนอแนะ 69 ข้อซึ่งรวมถึงการให้สัตยาบันเบื้องต้นต่อข้อตกลงระหว่างอินเดียและอาเซียน อันจะนำไปสู่การเข้าถึงตลาดการค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเป็นการปกป้องการส่งออกสินค้าประเภทยาและสิ่งทอของอินเดีย นอกจากนี้ คณะทำงานได้ตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่มีการลงทุนในภาคส่วนอุตสาหกรรมของอินเดียมากนัก ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดสัมมนาหรือการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอระหว่างอินเดีย และประเทศสมาชิกอาเซียน

          คณะกรรมาธิการยังได้เสนอให้รัฐบาลอินเดียมีความระมัดระวังต่อมาตรการป้องกันการค้าสินค้าสิ่งทอของอาเซียนที่กำลังเริ่มดำเนินการ รวมทั้ง ระบุถึงรายละเอียดว่าด้วยอุปสรรคที่มิใช่ภาษีที่อินเดียพยายามส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้แนะนำให้กรมการค้ามีการออกมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้สินค้าอินเดียได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากประเทศสมาชิกอาเซียน อีกหนึ่งข้อเสนอสำคัญคือ การปรับปรุงระบบธนาคารของอินเดียให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกในอาเซียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

          การขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอินเดีย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์และอุตสาหกรรม Nirmala Sitharaman ให้ความเห็นว่า หากอินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ตระหนักถึงศักยภาพทางธุรกิจของตนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ในอนาคตความร่วมมือเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่รวดเร็วทั้งในเชิงเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางการค้าย่อมเกิดขึ้นในไม่ช้า

          นับว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน เป็นไปได้ว่าในอนาคตอินเดียจะให้สิทธิประโยชน์ทางด้านการลงทุนต่อประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าถึงตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียน

          นักลงทุนชาวไทยที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาจเป็นช่วงเวลาอันดีที่จะเริ่มเข้ามาศึกษาตลาดการค้าในอินเดีย รวมถึงการศึกษาข้อมูลทางด้านการลงทุนในประเทศแห่งนี้เพราะหากอินเดียเริ่มให้สิทธิประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้นต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนจะช่วยให้นักลงทุนมีความพร้อมในการลงทุนและสามารถเข้าถึงตลาดอินเดียได้ก่อนนักลงทุนประเทศอื่น ๆ

ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย-อินเดีย

 

Share Post