GT Network – globthailand.com

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน

เครือข่ายของเรา

Business Infomation Center - BIC

globthailand มีเครือข่ายข้อมูลและการให้บริการที่ครอบคลุมในตลาดสำคัญต่างๆ ทั่วโลกผ่านศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (Business Infomation Center – BIC) ที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์ BIC แล้ว 23 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วโลก

ศูนย์ BIC 23 แห่งทั่วโลก

รายชื่อศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ / ภูมิภาคยุโรป / ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา / ภูมิภาคอเมริกา และแปซิฟิกใต้

  ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้

จีน

เมียนมา

ลาว

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในไต้หวัน

brandenburg-gate   ภูมิภาคยุโรป

สหภาพยุโรป

เยอรมนี

รัสเซีย

นอร์เวย์

เดนมาร์ก

ฮังการี

สเปน

burj-al-arab ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

อินเดีย

อิสราเอล

ศรีลังกา

ปากีสถาน

อียิปต์

บาห์เรน

capitol   ภูมิภาคอเมริกา และแปซิฟิกใต้

สหรัฐอเมริกา

ออสเตรเลีย

บราซิล

แคนาดา

อาร์เจนตินา