พบกับ 2 มหกรรมการแสดงเรือยอชท์ และการจัดการด้านท่าเรือ ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน – globthailand.com

กันยายน 2018

25sep - 27sep 2510:00sep 27พบกับ 2 มหกรรมการแสดงเรือยอชท์ และการจัดการด้านท่าเรือ ณ เมืองเกาสง ไต้หวันเมืองเกาสง

อ่านต่อ

ข้อมูลงาน

          พบกับความยิ่งใหญ่ของการแสดงเรือยอชท์ และการจัดการด้านท่าเรือ ในงานนิทรรศการ Taiwan International Boat Show 2018 และ งาน 2018 Global Harbor Cities Forum ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน ดังนี้

          1) งานนิทรรศการ Taiwan International Boat Show 2018 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2561 ณ Kaohsiung Exhibition Center / Horizon City Marina (Berth, Food Truck, Capsules Vending Machine) / Kha Shing 22 Marina (Tacht Experience Area)  เมืองเกาสง ไต้หวัน เป็นงานแสดงเรือยอชท์ระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเกาะติดเทรนด์ด้านอุตสาหกรรมธุรกิจ   เรือยอชท์ โดยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรือยอชท์ การจัดการด้านการบริการบนเรือยอชท์ รวมถึง   การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ในด้านอุตสาหกรรมธุรกิจเรือยอชท์ของไต้หวัน  ภายในงานแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 7 โซน ได้แก่ (1) Yachts and Boat (2) Equipment and Accessories (3) Water Sports and Recreation (4)  Maritime Service (5) International Pavilion (6) Luxury Corner (7) Marina Display  ซึ่งในปีนี้ ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการมีจำนวนทั้งหมด 143 คน แลมีคูหาทั้งหมด 669 คูหา

          ผู้สนใจสามารถติดต่อไปยังผู้จัดงานได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Boatshow@taitra.org.tw และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ :  www.boatshow.tw

          2) งาน 2018 Global Harbor Cities Forum เป็นงานเกี่ยวกับการจัดการด้านท่าเรือระดับโลก ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2561 ณ Kaohsiung Exhibition Center เมืองเกาสง ไต้หวัน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ A New Era for Harbor Cities: From Cargo to People” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้น การให้ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางระบบเมืองท่าเรือ โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ Smart Harbor & Vibrant Economy / Startups & Innovation / Industry Collaboration & Sustainability และ Port-City Planning & governance ซึ่งงานนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ     ได้มีโอกาสแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ แลกเปลี่ยนเครือข่ายใหม่ สร้างความร่วมมือด้านธุรกิจ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ สามารถแลกเปลี่ยนธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) Green Energy (2) Fasteners (3) Agriculture (4) Medical Materials (5) Yacht และ (6) Motion Sensing Technology  ภายในงานได้แบ่งพื้นที่   เป็น 4 โซน ได้แก่ (1) Startups & Innovation (2) Smart/Green Vehicles (3) Marine Conservation and Maritime Collaboration  (4) Smart Port และ (5) Public Health

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อไปยังผู้จัดงานได้ที่ Kaohsiung City Government เบอร์โทรศัพท์          07-3368333 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  kh_mice@tier.org.tw   หรือเว็บไซต์  www.kcg.gov.tw

          ไต้หวันมีรายได้จากธุรกิจเรือยอชท์กว่าร้อยละ 80 ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมเรือยอชท์ในเมืองเกาสง  โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Boat International พบว่า ในปี 2561 ไต้หวันติดอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมด้านธุรกิจเรือยอชท์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และยังติดอันดับ 4 ของผู้รับผลิตเรือชท์รุ่น Mega ระดับโลก (Global order of mega yacht) อีกด้วย

          ปัจจุบัน ธุรกิจด้านเรือยอชท์กำลังเป็นที่จับตามองจากผู้ประกอบการทั่วโลก โดยธุรกิจเรือยอชท์ในตลาดโลก (Global Yacht Economy) มีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน นอกจากนี้รายได้ประจำปีจากธุรกิจเรือยอชท์ในตลาดโลก (Global Annual Revenue of Yacht) ก็มีมูลค่าถึงกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

          ในส่วนของอุตสาหกรรมเรือยอชท์นั้น มีหลากหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเรือยอชท์ (Boat and yacht manufacturing ) / อุตสาหกรรมการผลิต Boat Trailer (Boat trailer manufacturing) / ผลิตภัณฑ์ทางทะเล (Marine Products) / ร้านค้าปลีกและตัวแทนจำหน่าย (Retailers and Dealers) / ผู้ผลิตเสาเรือและใบเรือ (Spar and sail makers) / ผู้นำเข้าเรือและเรือยอชท์ (Boat and Yacht Importers) / Boat Share / ท่าเรือ (Marinas/ Boat Operation) / ผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมทางทะเล (Marine Industry Service Providers) / ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Operators) อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรือยอชท์ อาทิ การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและการปศุสัตว์ การผลิตเรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและธนาคาร

          นอกจากนี้ เมืองเกาสง ยังเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต การกลั่นน้ำมัน การขนส่ง และเป็นเมืองท่าเรือ และศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือที่สำคัญของไต้หวัน

 

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

เวลางาน

25 (อังคาร) 10:00 - 27 (พฤหัสบดี) 17:00

สถานที่จัดงาน

เมืองเกาสง

ไต้หวัน

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.