รู้ทันปัญหาฉ้อโกง บทเรียนก่อนการดำเนินธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทย-จีน – globthailand.com

รู้ทันปัญหาฉ้อโกง บทเรียนก่อนการดำเนินธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทย-จีน

Apr 12 2018

รู้ทันปัญหาฉ้อโกง บทเรียนก่อนการดำเนินธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทย-จีน

           ปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธว่าจีนเป็นประเทศแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนมีตลาดขนาดใหญ่ ประกอบด้วยประชากรจำนวนมหาศาลซึ่งมีกำลังซื้อสูง มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ off-line และ on-line รวมถึงมีระดับการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าในอดีต ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจากทุกมุมโลกเบนเข็มมุ่งสู่ดินแดนมังกรเพื่อติดต่อค้าขายและเข้าไปดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน และผู้ประกอบการไทยจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จจากการขยายตลาดและทำการค้ากับจีน

           อย่างไรก็ดี ในทุกโอกาสย่อมนำมาซึ่งความท้าทายสำหรับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนกับจีน อาทิ ปัญหาด้านความน่าเชื่อถือของบริษัทต่างชาติ ปัญหาการหลอกลวงและฉ้อโกงทางธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ผ่านทางศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ณ นครซีอาน ที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ประกอบการไทยหรือภาคเอกชนไทยที่เคยประสบปัญหาจากการดำเนินธุรกิจกับภาคเอกชนจีนในช่วงปี 2559-2560 เพื่อให้แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการไทยมีความระแวดระวังและตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินธุรกิจในตลาดการค้าของจีน

           ในช่วงปี 2559 – 2560 ผู้ประกอบการไทยหลายรายได้ร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ในหลากหลายกรณีปัญหา ซึ่งสามารถหยิบยกกรณีที่น่าสนใจได้ ดังนี้

  • การชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น โดยเป็นกรณีที่ภาคเอกชนจีนสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากจากภาคเอกชนไทย แต่เมื่อลงนามในสัญญาซื้อ-ขายแล้ว อ้างว่าภาคเอกชนไทยต้องชำระค่ารับรองเอกสาร (นิติกรณ์) หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อันเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการจีน ซึ่งหากไม่ชำระเงินจำนวนดังกล่าว ภาคเอกชนจีนจะไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำสินค้าแก่ภาคเอกชนไทยได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทางการจีนมิได้มีกฎระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด
  • การให้สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินแต่ไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยเป็นกรณีที่ภาคเอกชนไทยสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินแก่ภาคเอกชนจีน แต่ภาคเอกชนจีนกลับหนีหาย ไม่ส่งสินค้าให้ตามข้อตกลง และผู้ประกอบการไทยก็ไม่สามารถติดต่อภาคเอกชนจีนนั้นได้อีกเลย

           สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนไทยที่ประสบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และแนะนำภาคธุรกิจไทยที่สนใจดำเนินการค้าและการลงทุนกับจีนศึกษาหาข้อมูลภาคเอกชนจีนที่ต้องการดำเนินธุรกิจด้วยอย่างละเอียด โดยอาจติดต่อขอรับคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่สำหรับช่วยเหลือตรวจสอบข้อมูลความน่าเชื่อถือของบริษัทคู่ค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกหลวงทางธุรกิจ หรือเลือกคู่ค้าที่น่าเชื่อถือซึ่งผ่านการออกร้านในงานแสดงสินค้าที่มีการคัดกรองผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือมาไว้ภายในงาน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจ จัดทำเอกสารซื้อขาย รวมทั้งประวัติของบริษัทคู่ค้าเหล่านั้น และเพื่อป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

Share Post