“ด่านตงซิง”กว่างซีเปิดนำเข้าผลไม้อาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว – globthailand.com

“ด่านตงซิง”กว่างซีเปิดนำเข้าผลไม้อาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว

Mar 12 2018

“ด่านตงซิง”กว่างซีเปิดนำเข้าผลไม้อาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว

            วันที่ 7 มีนาคม 2561 “ด่านการค้าผลไม้” แห่งใหม่ของเขตฯ กว่างซีจ้วง “ด่านตงซิง” (Dongxing Border) ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

            ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ ทำให้“ด่านตงซิง” เป็นด่านพรมแดนทางบกแห่งที่ 2 ของกว่างซีที่เปิดให้มีการนำเข้าส่งออกผลไม้กับต่างประเทศ ต่อจากด่านโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border Gate) ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง

            “ด่านตงซิง”ตั้งอยู่ในอำเภอระดับเมืองตงซิง (ภายใต้การกำกับดูแลของเมืองฝางเฉิงก่าง) ตรงข้ามกับด่าน MongCai ในจังหวัดQuangNinh ของประเทศเวียดนาม โดยมีแม่น้ำเป่ยหลุนเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ (แม่น้ำสายนี้ไหลออกสู่ทะเลอ่าวเป่ยปู้ หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย”)

            จุดเด่นของด่านตงซิง มีดังนี้

            –  เขตชุมชนเมืองตั้งอยู่ในบริเวณแนวพรมแดนของสองประเทศ (แตกต่างจากด่านโหย่วอี้กวานที่ไม่มีชุมชนตั้งอยู่บริเวณด่าน)

            –  ตั้งอยู่ห่างจากตลาดผลไม้ Mong Cai (ตลาดสินค้าเกษตร) เพียง150 เมตร ช่วยให้การค้าขายทำได้สะดวกรวดเร็ว โดยสองฝ่ายสร้างสะพานทุ่นลอยน้ำเพื่อให้รถบรรทุกวิ่งสัญจร

            –  ตลาดซื้อขายผลไม้มีฟังก์ชันครบครัน (พื้นที่ราว 495.35 ไร่) อาทิ โลจิสติกส์ โกดัง สถาบันการเงิน ที่ตั้งสำนักงาน และที่อยู่อาศัย

            –  นำระบบอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน อาทิ การยื่นสำแดง การผ่านพิธีการศุลกากร การตรวจสอบ การบริหารงานขนส่งโลจิสติกส์ และการชำระบัญชีการค้าระหว่างประเทศที่สามารถสืบค้นย้อนกลับ (traceability) ได้ทั้งกระบวนการ

            –  การสนับสนุนเชิงนโยบายภาครัฐ ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ ลดระยะเวลาการผ่านพิธีการศุลกากร เพิ่มช่องทางการค้าผลไม้ ช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้สดใหม่ในราคาย่อมเยา

            ที่สำคัญ ระหว่างวันที่ 7มีนาคม- 7 พฤษภาคม 2561 (ช่วงทดลอง) ทั้งสองฝ่ายมีนโยบาย“ยกเว้น” ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าผ่านทางสะพาน (สะพานทุ่นลอยน้ำ) ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่เพื่อการขนถ่ายขนย้าย อีกทั้ง ยังอนุญาตให้รถบรรทุก 4 ล้อที่มีน้ำหนักไม่เกิน 5 ตัน สามารถวิ่งสัญจรข้ามประเทศได้อย่างเสรี

            เมื่อรวมด่านตงซิงแล้ว ปัจจุบัน กว่างซีมีด่านนำเข้าผลไม้ที่เปิดดำเนินการแล้ว 5 แห่ง (จากทั้งหมด 7 แห่งที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน AQSIQ) ด่านที่เหลือยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการตรวจประเมินความพร้อมด้านการตรวจสอบและกักกันโรค และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้อีกหลายแห่งในเร็วๆ นี้

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Share Post