ชี้ช่องจากทีมทูต – globthailand.com
 

ชี้ช่องจากทีมทูต

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน

ชี้ช่องจากทีมทูต

กัญชาถูกกฎหมายในแคลิฟอร์เนีย

                 หลายท่านที่ได้ติดตามข่าวกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชง (Hemp) ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

มารู้จักกับนโยบายการค้าและการลงทุนของเคนยาผ่าน KenInvest

              เคนยาเป็นหนึ่งในประเทศแถบแอฟริกาตะวันออกที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ จำนวนมาก ด้วยมีท่าเรือ Mombasa ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญของทวีฟแอฟริกา

สำรวจโอกาสการขยายการค้าการลงทุนที่น่าสนใจไปยังเม็กซิโก

              หากกล่าวถึงประเทศ “เม็กซิโก” หลาย ๆ คนคงมีภาพในความทรงจำที่จำกัด เนื่องจากประเทศนี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากไทย แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ไทยและเม็กซิโกกำลังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกขณะ

“เวียดนาม” ปัญหา ความท้าทาย และภาพทิศทางเศรษฐกิจในปี 2561

          เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เวียดนามเพิ่งประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 7.38 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 และสูงสุดในรอบ 10 ปี

โอกาสที่ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านเวลา ไทย – มาเลเซียตกลงเปิดด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง

         ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านศุลกากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยในแต่ละปีมีการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านด่านแห่งนี้มูลค่าเฉลี่ยกว่า 3 แสนล้านบาท

จีนพร้อมดันเงินหยวนใช้ชำระเงินระหว่างประเทศ

            จีนเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกยุคปัจจุบัน ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องทำให้จำนวนนักลงทุนจีนที่เข้าไปลงทุนยังพื้นที่ต่าง ๆ

ไต้หวันหารือเคล็ดลับการก้าวสู่ตลาดประเทศเป้าหมาย New Southbound อย่างยั่งยืน

หัวใจในการก้าวสู่ตลาดประเทศเป้าหมาย New Southbound กล่าวคือ การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เล่นในตลาดและเข้าใจลักษณะของตลาดก่อนที่จะเริ่มกระบวนการผลิต

รู้จักกลุ่มความร่วมมือ EAEU กับโอกาสของสินค้าไทยในตลาดรัสเซีย

              การรวมกลุ่มระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายสิบปี โดยเริ่มต้นในทวีปยุโรป ซึ่งพัฒนามาเป็นประชาคมยุโรปหรือ EU ในปัจจุบัน รวมทั้ง ASEAN

สหรัฐฯ ปรับกฎหมายภาษีใหม่ แล้วไทยต้องปรับตัวอย่างไร (ตอนจบ)

           ต่อเนื่องจากบทความ “สหรัฐฯ ปรับกฎหมายภาษีใหม่ แล้วไทยต้องปรับตัวอย่างไร (ตอนที่ 1)” ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการปฏิรูปภาษีนิติบุคคล

การคมนาคมสาธารณะในไต้หวัน

            เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 สนข. Apple daily รายงานว่า ชาวต่างชาติที่เคยพำนักในไต้หวันมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในไต้หวันเป็นอย่างมาก โดยได้กล่าวถึงข้อดีของสภาพแวดล้อมในไต้หวัน 6 ประการ ได้แก่  (1) การคมนาคมสาธารณะที่สะดวกสบาย (2) การแพทย์ชั้นนำ (3) สภาพแวดล้อมสะอาด (4) ระบบการจัดการขยะที่เป็นเลิศและทัศนคติที่ดีด้านรีไซเคิล  (5) การบริการยอดเยี่ยม (6)...

สหรัฐฯ ปรับกฎหมายภาษีใหม่ แล้วไทยต้องปรับตัวอย่างไร (ตอนที่ 1)

              คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศต่าง ๆ มีการดำเนินการค้าและการลงทุนระหว่างกันอย่างมีพลวัตจนเป็นระบบเศรษฐกิจโลกที่ไร้ขอบเขต

สังคมผู้สูงอายุกับโอกาสของตลาดแรงงานไทยในเยอรมนี

                ในโลกยุคปัจจุบันที่พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการแพทย์มีความก้าวหน้า ส่งผลให้ประชากรโลก มีคุณภาพชีวิตดีและมีอายุยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ดี การพัฒนาดังกล่าวยังนำมาซึ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)