รู้กฏก่อนรุก – globthailand.com
 

รู้กฏก่อนรุก

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน

รู้กฏก่อนรุก

เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจาก EU กรณีการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

            อุตสาหกรรมการประมง นับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ทำรายได้ให้แก่ไทย เนื่องด้วยสินค้าจากอุตสาหกรรมการประมงของไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาคการส่งออกของประเทศถึงกว่า 60,000ล้านบาทต่อปี

EU ยกเลิกการจำกัดผู้ใช้บริการe-commerce ตามที่ตั้ง

             เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้เห็นชอบกฎระเบียบใหม่ว่าด้วยการห้ามการจำกัดผู้ใช้บริการ e-commerce  ตามที่ตั้งของผู้ใช้บริการ

กฎระเบียบและการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้นำเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์

          ความปลอดภัยของอาหาร (food safety) เป็นเรื่องที่ประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป เนื่องจากเป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนภายในประเทศ

การนำเข้ายานยนต์ผิดกฎหมายในเมียนมา

             ปัจจุบัน ทางการเมียนมากำลังประสบปัญหาการลักลอบนำเข้ารถผิดกฎหมายซึ่งถูกนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย และก่ออาชญากรรมเป็นจำนวนมาก

ข้อควรระวังต่อการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ

               ปัจจุบัน การค้า-การลงทุนของผู้ประกอบการไทยได้ก้าวไกลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ครอบคลุมรวมถึงตลาดเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

เมียนมาปรับปรุงกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ชวนต่างชาติเข้าไปลงทุน (ตอนจบ)

           ต่อเนื่องจากบทความ “เมียนมาปรับปรุงกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ชวนต่างชาติเข้าไปลงทุน   (ตอนที่ 1)” ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ กฎหมายการลงทุนของเมียนมา (Myanmar Investment Law – MIL)

เมียนมาปรับปรุงกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ชวนต่างชาติเข้าไปลงทุน (ตอนที่ 1)

            เมียนมา หนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

รู้กฎก่อนรุก : ส่องกฎหมายลงทุนฉบับใหม่เมียนมาที่เอื้อต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

           ภายหลังการเปิดประเทศ เมียนมาได้กลายเป็นประเทศที่นักลงทุนจากทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

รู้จักสิทธิการลงทุน “สาธารณรัฐเช็ก” (The Gateway of Europe) และการจดทะเบียนการค้า

          หากจะกล่าวถึงดินแดนการท่องเที่ยวอันสุดแสนโรแมนติก คงไม่มีใครไม่รู้จัก “สาธารณรัฐเช็ก” ซึ่งมีเมืองหลวงสุดคลาสสิคอย่างกรุงปราก

กฎหมายภาษี GST กับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอินเดีย

           อินเดีย เป็น 1 ใน 3 ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชีย การขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจของอินเดียในแต่ละครั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกประเทศต้องจับตามอง

ตรวจสอบคุณสมบัติ “วีซ่าผู้มีศักยภาพสูงและผู้ประกอบการ Startup” เพื่อเข้าทำงานในเกาหลีใต้

          ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ของโลก ประเทศผู้นำด้านอุตสาหกรรมจำเป็นต้องสร้างและเปิดรับ “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” ที่มีศักยภาพ

การขอรับ “เครื่องหมายรับรองฮาลาล” ก่อนส่งออกสินค้าไปยังมาเลเซีย

           “ธุรกิจอาหารฮาลาล” เป็นธุรกิจที่ประเทศไทยกำลังได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้น นับตั้งแต่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารฮาลาล