รู้กฏก่อนรุก – globthailand.com
 

รู้กฏก่อนรุก

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน

รู้กฏก่อนรุก

รู้จักกฎหมายการค้าใหม่ สำหรับบริษัทต่างชาติในเวียดนาม

            ในปี 2560 นั้น เวียดนามมีมูลค่าการควบรวมกิจการจากต่างชาติในอุตสาหกรรมการบริโภคและค้าปลีกสูงถึง 392,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สอดคล้องกับมูลค่ารวมในภาคการค้าปลีกของเวียดนามที่สูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ในขณะนี้มีผู้เล่นสำคัญในตลาดค้าปลีกทั้งบริษัทเวียดนามและต่างชาติ อาทิ ร้าน Circle K จากสหรัฐอเมริกา

ฟิลิปปินส์ประกาศใช้ กม. Ease of Doing Business อย่างจริงจัง

                    ฟิลิปปินส์ได้ประกาศใช้กฎหมาย Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act (EODB/EGSDA หรือ RA 11032) ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมาย Anti-Red Tape Act (RA 9485) ที่ประกาศใช้ไปเมื่อปี 2550

ข้อควรระวังสำหรับเอกชนไทยในเคนยา กรณีการค้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์และทองคำ

             เคนยาเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก โดยสินค้าส่งออกหลักที่สำคัญของเคนยา ได้แก่ กาแฟ ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสินค้าจำพวกแร่ธาตุบางประเภท

สหรัฐอเมริกาเริ่มระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้านำเข้ากุ้งและหอยเป๋าฮื้อ

            เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศยกเลิกการยกเว้นการบังคับใช้มาตรการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้านำเข้าประเภทกุ้งและหอยเป๋าฮื้อทั้งที่จับได้ตามธรรมชาติและที่เพาะเลี้ยง ซึ่งหมายความว่า ต่อจากนี้ไป ผู้ประกอบการไทยที่ส่งสินค้าประเภทกุ้งและหอยเป๋าฮื้อเข้าสหรัฐฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงที่มาของสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถนำเข้าสหรัฐฯ ได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ (Effective Date) กับสินค้าทั้งสองประเภท ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม (Compliance Date)...

เมียนมาประกาศการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา

                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission – MIC) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุน

รู้ทันปัญหาฉ้อโกง บทเรียนก่อนการดำเนินธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทย-จีน

           ปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธว่าจีนเป็นประเทศแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนมีตลาดขนาดใหญ่ ประกอบด้วยประชากรจำนวนมหาศาลซึ่งมีกำลังซื้อสูง

คลอดแล้ว ! กฎหมายการลงทุนใหม่ของติมอร์-เลสเต ยกเว้นภาษีเงินได้ 100%

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 Tradelnvest Timor – Leste ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีติมอร์-เลสเต ได้จัดบรรยายสรุปเรื่องกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของติมอร์ฯ

เรียนรู้จากเวียดนาม เรื่องใบเหลืองจาก EU กรณีการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

            อุตสาหกรรมการประมง นับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ทำรายได้ให้แก่ไทย เนื่องด้วยสินค้าจากอุตสาหกรรมการประมงของไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาคการส่งออกของประเทศถึงกว่า 60,000ล้านบาทต่อปี

EU ยกเลิกการจำกัดผู้ใช้บริการe-commerce ตามที่ตั้ง

             เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้เห็นชอบกฎระเบียบใหม่ว่าด้วยการห้ามการจำกัดผู้ใช้บริการ e-commerce  ตามที่ตั้งของผู้ใช้บริการ

กฎระเบียบและการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้นำเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์

          ความปลอดภัยของอาหาร (food safety) เป็นเรื่องที่ประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป เนื่องจากเป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนภายในประเทศ

การนำเข้ายานยนต์ผิดกฎหมายในเมียนมา

             ปัจจุบัน ทางการเมียนมากำลังประสบปัญหาการลักลอบนำเข้ารถผิดกฎหมายซึ่งถูกนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย และก่ออาชญากรรมเป็นจำนวนมาก

ข้อควรระวังต่อการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ

               ปัจจุบัน การค้า-การลงทุนของผู้ประกอบการไทยได้ก้าวไกลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ครอบคลุมรวมถึงตลาดเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง