รู้จักตลาดโลก – globthailand.com
 

รู้จักตลาดโลก

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน

ทันโลก

อินเดียจัดเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

          นาย  Ram Nath Kovind  ประธานาธิบดีอินเดีย และนาย Sures Prabhu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินเดีย กล่าวในพิธีเปิดงาน Global Exhibition on Service 2018 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา

สิงคโปร์มุ่งยกระดับประเทศให้เป็น World-Class City

           เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ประธานาธิบดีสิงคโปร์ได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 13 วาระที่ 2 ซึ่งในภาพรวม ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐฯ และจีน

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการทำธุรกิจในเมียนมา

            สหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเมียนมา (Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry – UMFCCI) ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา Roland Berger (RB)

พัฒนาต่อเนื่อง ! เส้นทางหมายเลข 9 ในลาว ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตก

                 แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ทางฝั่งตะวันตก

การส่งออกซีเมนต์ที่ผลิตในเวียดนามเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

             สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานได้ถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมซีเมนต์ในเวียดนามมีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561

จีนส่งเสริมเทคโนโลยี AI ในมหาวิทยาลัย

               สื่อท้องถิ่นของจีน China Daily รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กระทรวงศึกษาธิการจีนจะผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในมหาวิทยาลัย

มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและอาหารของจีน

               รัฐบาลกลางของจีนได้กําหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศปี 2560 โดยแบ่งกิจการออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ (1) หมวดกิจการที่จีนสนับสนุนการลงทุน (2)

อินโดนีเซียเพิ่มการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศจำนวน 500,000 ตัน

            กระทรวงการค้าของอินโดนีเซียมอบหมายให้หน่วยงานจัดซื้อข้าว (Bulog) นำเข้าข้าวเพิ่มเติม 5 แสนตัน หลังจากได้มีการนำเข้าข้าวเมื่อต้นปีนี้ในจำนวนเท่ากัน

นศ. จีนเลือกศึกษาต่อในประเทศแถบเส้นทางสายไหมมากขึ้น

               กระทรวงศึกษาธิการจีนรายงานว่า ในปี 2560 มีนักศึกษาจีนจำนวนกว่า 66,100 คน เลือกศึกษาต่อในประเทศแถบเส้นทางสายไหม (One Belt One Road)

Fitch Ratings ปรับอันดับความน่าเชื่อถือเวียดนามจาก BB- เป็น BB

                  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์ เรทติงส์ (Fitch Ratings) ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของเวียดนามจากระดับ BB- เป็น BB ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

ออสเตรเลียตรวจพบสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารเวียดนาม 6 รายการ

             กระทรวงการเกษตรออสเตรเลียรายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีกรณีการละเมิดระเบียบการนําเข้าสินค้าสู่ออสเตรเลียรวม 33 กรณี ซึ่งเป็นการละเมิดโดยประเทศเวียดนาม 6 กรณี

คูเวตประกาศเลื่อนการใช้ VAT

            เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 คณะกรรมการงบประมาณรัฐสภาคูเวตได้แถลงว่า คูเวตจะไม่เริ่มใช้ VAT ก่อนปี 2564 โดยกระทรวงการคลังคูเวตจะเร่งผลักดันให้มีการเริ่มใช้ภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าบางรายการก่อน